Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Revinty Ellipta

Medicine Name (İlaç Adı):Revinty ElliptaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Asthma
Active Substance (Aktif Madde):fluticasone furoate, vilanterol trifenatateProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/002745
ATC Code (ATC Kodu):R03AK10Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:fluticasone furoate / vilanterolAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):2.05.2014Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Adrenergics and other drugs for obstructive airway diseasesDecision Date (Görüş Tarihi):24.04.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Asthma IndicationRevinty Ellipta is indicated in the regular treatment of asthma in adults and adolescents aged 12 years and older, where use of a combination product (long-acting beta2-agonist and inhaled corticosteroid) is appropriate:patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short acting beta2-agonists.COPD IndicationRevinty Ellipta is indicated for the symptomatic treatment of adults with COPD with a FEV1First Published (İlk Yayın Tarihi):21.08.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):17Revision Date (Revizyon Tarihi):21.05.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.