Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Sirturo

Medicine Name (İlaç Adı):SirturoTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Tuberculosis, Multidrug-Resistant
Active Substance (Aktif Madde):bedaquiline fumarateProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/002614
ATC Code (ATC Kodu):J04AK05Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:bedaquilineAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):yesExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):yes
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):5.03.2014Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Janssen-Cilag International N.V.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):AntimycobacterialsDecision Date (Görüş Tarihi):13.02.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Sirturo is indicated for use as part of an appropriate combination regimen for pulmonary multidrug resistant tuberculosis (MDR TB) in adults and adolescent patients (12 years to less than 18 years of age and weighing at least 30 kg) when an effective treatment regimen cannot otherwise be composed for reasons of resistance or tolerability. Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.First Published (İlk Yayın Tarihi):5.03.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):17Revision Date (Revizyon Tarihi):6.03.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.