Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

SonoVue

Medicine Name (İlaç Adı):SonoVueTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Ultrasonography, Echocardiography
Active Substance (Aktif Madde):sulphur hexafluorideProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000303
ATC Code (ATC Kodu):V08DA04Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:sulphur hexafluorideAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):26.03.2001Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Bracco International B.V.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Contrast mediaDecision Date (Görüş Tarihi):26.04.2018
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):This medicinal product is for diagnostic use only., , SonoVue is for use with ultrasound imaging to enhance the echogenicity of the blood, or of fluids in the urinary tract which results in an improved signal to noise ratio., , SonoVue should only be used in patients where study without contrast enhancement is inconclusive., , Echocardiography, , SonoVue is a transpulmonary echocardiographic contrast agent for use in adult patients with suspected or established cardiovascular disease to provide opacification of cardiac chambers and enhance left ventricular endocardial border delineation., , Doppler of macrovasculature, , SonoVue increases the accuracy in detection or exclusion of abnormalities in cerebral arteries and extracranial carotid or peripheral arteries in adult patients by improving the Doppler signal to noise ratio., , SonoVue increases the quality of the Doppler flow image and the duration of clinically useful signal enhancement in portal vein assessment in adult patients., , Doppler of microvasculature, , SonoVue improves display of the vascularity of liver and breast lesions during Doppler sonography in adult patients leading to more specific lesion characterisation., , Ultrasonography of excretory urinary tract, , SonoVue is indicated for use in ultrasonography of the excretory tract in paediatric patients from newborn to 18 years to detect vesicoureteral reflux. For the limitation in the interpretation of a negative urosonography.,First Published (İlk Yayın Tarihi):26.04.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):16Revision Date (Revizyon Tarihi):25.05.2018
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.