Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Spravato

Medicine Name (İlaç Adı):SpravatoTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Depressive Disorder
Active Substance (Aktif Madde):esketamine hydrochlorideProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004535
ATC Code (ATC Kodu):N06AX27Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:esketamineAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):18.12.2019Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Janssen-Cilag International N.V.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Other antidepressantsDecision Date (Görüş Tarihi):-
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Spravato, in combination with a SSRI or SNRI, is indicated for adults with treatment-resistant Major Depressive Disorder, who have not responded to at least two different treatments with antidepressants in the current moderate to severe depressive episode.First Published (İlk Yayın Tarihi):19.12.2019
Revision Date (Revizyon Tarihi):-Revision Date (Revizyon Tarihi):-
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.