Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Taluvian

Medicine Name (İlaç Adı):TaluvianTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Erectile Dysfunction
Active Substance (Aktif Madde):apomorphine hydrochlorideProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000386
ATC Code (ATC Kodu):G04BEAuthorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:apomorphineAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):28.05.2001Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Abbott S.r.l.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):UrologicalsDecision Date (Görüş Tarihi):13.07.2004
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Treatment of men with erectile dysfunction, which is the inability to achieve or maintain a penile erection sufficient for satisfactory sexual performance.In order for Taluvian to be effective, sexual stimulation is required.First Published (İlk Yayın Tarihi):13.07.2004
Revision Date (Revizyon Tarihi):0Revision Date (Revizyon Tarihi):10.11.2004
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.