Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Tecentriq

Medicine Name (İlaç Adı):TecentriqTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Carcinoma, Transitional Cell, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung
Active Substance (Aktif Madde):atezolizumabProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004143
ATC Code (ATC Kodu):L01XCAuthorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:atezolizumabAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):20.09.2017Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Roche Registration GmbH
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antineoplastic agents,Decision Date (Görüş Tarihi):3.09.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Tecentriq as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (UC):after prior platinum containing chemotherapy, or who are considered cisplatin ineligible, and whose tumours have a PD-L1 expression ≥ 5%.Tecentriq, in combination with bevacizumab, paclitaxel and carboplatin, is indicated for the first-line treatment of adult patients with metastatic non-squamous non small cell lung cancer (NSCLC). In patients with EGFR mutant or ALK-positive NSCLC, Tecentriq, in combination with bevacizumab, paclitaxel and carboplatin, is indicated only after failure of appropriate targeted therapies.Tecentriq as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic NSCLC after prior chemotherapy. Patients with EGFR mutant or ALK positive NSLCLC should also have received targeted therapy before receiving Tecentriq.First Published (İlk Yayın Tarihi):9.08.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):6Revision Date (Revizyon Tarihi):23.10.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin