Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Tegsedi

Medicine Name (İlaç Adı):TegsediTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Amyloidosis
Active Substance (Aktif Madde):inotersen sodiumProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004782
ATC Code (ATC Kodu):N07Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:inotersenAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):yesOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):yes
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):5.07.2018Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Akcea Therapeutics Ireland Limited
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Other nervous system drugs,Decision Date (Görüş Tarihi):22.11.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Treatment of stage 1 or Stage 2 polyneuropathy in adult patients with hereditary transthyretin amyloidosis (hATTR).,First Published (İlk Yayın Tarihi):6.07.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):4Revision Date (Revizyon Tarihi):6.01.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.