Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Thorinane

Medicine Name (İlaç Adı):ThorinaneTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Venous Thromboembolism
Active Substance (Aktif Madde):enoxaparin sodiumProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/003795
ATC Code (ATC Kodu):B01AB05Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:enoxaparin sodiumAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):yes
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):14.09.2016Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Pharmathen S.A.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antithrombotic agents,Decision Date (Görüş Tarihi):5.09.2017
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Thorinane is indicated for adults for:, , - Prophylaxis of venous thromboembolism, particularly in patients undergoing orthopaedic, general or oncological surgery., , - Prophylaxis of venous thromboembolism in patients bedridden due to acute illnesses including acute heart failure, acute respiratory failure, severe infections, as well as exacerbation of rheumatic diseases causing immobilisation of the patient (applies to strengths of 40 mg/0.4 mL)., , - Treatment of deep vein thrombosis (DVT), complicated or uncomplicated by pulmonary embolism., , - Treatment of unstable angina and non Q wave myocardial infarction, in combination with acetylsalicylic acid (ASA)., , - Treatment of acute ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) including patients who will be treated conservatively or who will later undergo percutaneous coronary angioplasty (applies to strengths of 60 mg/0.6 mL, 80 mg/0.8 mL, and 100 mg/1 mL)., , - Blood clot prevention in the extracorporeal circulation during haemodialysis., , Prevention and treatment of various disorders related to blood clots in adults.,First Published (İlk Yayın Tarihi):5.09.2017
Revision Date (Revizyon Tarihi):2Revision Date (Revizyon Tarihi):24.10.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.