Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Trazimera

Medicine Name (İlaç Adı):TrazimeraTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Stomach Neoplasms, Breast Neoplasms
Active Substance (Aktif Madde):trastuzumabProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004463
ATC Code (ATC Kodu):L01XC03Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:trastuzumabAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):yes
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):26.07.2018Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Pfizer Europe MA EEIG
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antineoplastic agents,Decision Date (Görüş Tarihi):4.02.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Breast cancerMetastatic breast cancerTrazimera is indicated for the treatment of adult patients with HER2 positive metastatic breast cancer: (MBC):as monotherapy for the treatment of those patients who have received at least two chemotherapy regimens for their metastatic disease. Prior chemotherapy must have included at least an anthracycline and a taxane unless patients are unsuitable for these treatments. Hormone receptor positive patients must also have failed hormonal therapy, unless patients are unsuitable for these treatments.in combination with paclitaxel for the treatment of those patients who have not received chemotherapy for their metastatic disease and for whom an anthracycline is not suitable.in combination with docetaxel for the treatment of those patients who have not received chemotherapy for their metastatic disease.in combination with an aromatase inhibitor for the treatment of postmenopausal patients with hormone-receptor positive MBC, not previously treated with trastuzumab.Early breast cancerTrazimera is indicated for the treatment of adult patients with HER2 positive early breast cancer. (EBC).following surgery, chemotherapy (neoadjuvant or adjuvant) and radiotherapy (if applicable).following adjuvant chemotherapy with doxorubicin and cyclophosphamide, in combination with paclitaxel or docetaxel.in combination with adjuvant chemotherapy consisting of docetaxel and carboplatin.in combination with neoadjuvant chemotherapy followed by adjuvant Trazimera therapy, for locally advanced (including inflammatory) disease or tumours > 2 cm in diameter.Trazimera should only be used in patients with metastatic or early breast cancer whose tumours have either HER2 overexpression or HER2 gene amplification as determined by an accurate and validated assay.Metastatic gastric cancerTrazimera in combination with capecitabine or 5-fluorouracil and cisplatin is indicated for the treatment of adult patients with HER2 positive metastatic adenocarcinoma of the stomach or gastro-oesophageal junction who have not received prior anti-cancer treatment for their metastatic disease.Trazimera should only be used in patients with metastatic gastric cancer (MGC) whose tumours have HER2 overexpression as defined by IHC2+ and a confirmatory SISH or FISH result, or by an IHC 3+ result. Accurate and validated assay methods should be used.First Published (İlk Yayın Tarihi):14.09.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):5Revision Date (Revizyon Tarihi):24.03.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.