Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Tritanrix HepB

Medicine Name (İlaç Adı):Tritanrix HepBTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Hepatitis B, Tetanus, Immunization, Whooping Cough, Diphtheria
Active Substance (Aktif Madde):diphtheria toxoid / hepatitis B recombinant surface antigen / Bordetella pertussis (inactivated) / tetanus toxoidProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000093
ATC Code (ATC Kodu):J07CA05Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell) and hepatitis-B (rDNA) vaccine (adsorbed)Additional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):19.07.1996Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Vaccines,Decision Date (Görüş Tarihi):1.01.2014
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Tritanrix HepB is indicated for active immunisation against diphtheria, tetanus, pertussis and hepatitis B (HBV) in infants from six weeks onwards (see section 4.2).,First Published (İlk Yayın Tarihi):1.01.2014
Revision Date (Revizyon Tarihi):15Revision Date (Revizyon Tarihi):7.01.2014
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin