Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Trobalt

Medicine Name (İlaç Adı):TrobaltTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Epilepsy
Active Substance (Aktif Madde):retigabineProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/001245
ATC Code (ATC Kodu):N03AX21Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:retigabineAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):27.03.2011Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Glaxo Group Limited 
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antiepileptics,Decision Date (Görüş Tarihi):19.07.2018
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Trobalt is indicated as adjunctive treatment of drug-resistant partial-onset seizures with or without secondary generalisation in patients aged 18 years or older with epilepsy, where other appropriate drug combinations have proved inadequate or have not been tolerated.First Published (İlk Yayın Tarihi):11.05.2016
Revision Date (Revizyon Tarihi):12Revision Date (Revizyon Tarihi):19.11.2018
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.