Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Truberzi

Medicine Name (İlaç Adı):TruberziTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Irritable Bowel Syndrome, Diarrhea
Active Substance (Aktif Madde):eluxadolineProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004098
ATC Code (ATC Kodu):A07Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:eluxadolineAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):19.09.2016Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Allergan Pharmaceuticals International Limited
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antidiarrheals, intestinal antiinflammatory / antiinfective agentsDecision Date (Görüş Tarihi):12.02.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Truberzi is indicated in adults for the treatment of irritable bowel syndrome with diarrhoea (IBS D).First Published (İlk Yayın Tarihi):8.12.2017
Revision Date (Revizyon Tarihi):6Revision Date (Revizyon Tarihi):10.03.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.