Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Trumenba

Medicine Name (İlaç Adı):TrumenbaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Meningitis, Meningococcal
Active Substance (Aktif Madde):Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily BProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004051
ATC Code (ATC Kodu):J07AH09Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:meningococcal group b vaccine (recombinant, adsorbed)Additional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):24.05.2017Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Pfizer Europe MA EEIG
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Meningococcal vaccines, Bacterial vaccinesDecision Date (Görüş Tarihi):25.11.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Trumenba is indicated for active immunisation of individuals 10 years and older to prevent invasive meningococcal disease caused by Neisseria meningitidis serogroup B.The use of this vaccine should be in accordance with official recommendations.First Published (İlk Yayın Tarihi):11.04.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):6Revision Date (Revizyon Tarihi):10.01.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.