Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Twinrix Paediatric

Medicine Name (İlaç Adı):Twinrix PaediatricTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Immunization, Hepatitis B, Hepatitis A
Active Substance (Aktif Madde):hepatitis-A virus (inactivated), hepatitis-B surface antigenProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000129
ATC Code (ATC Kodu):J07BC20Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:hepatitis-A (inactivated) and hepatitis-B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed)Additional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):10.02.1997Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Vaccines,Decision Date (Görüş Tarihi):24.09.2018
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Twinrix Paediatric is indicated for use in non-immune infants, children and adolescents from one year up to and including 15 years who are at risk of both hepatitis-A and hepatitis-B infection.,First Published (İlk Yayın Tarihi):27.10.2017
Revision Date (Revizyon Tarihi):20Revision Date (Revizyon Tarihi):22.01.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.