Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Ultomiris

Medicine Name (İlaç Adı):UltomirisTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Hemoglobinuria, Paroxysmal
Active Substance (Aktif Madde):ravulizumabProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004954
ATC Code (ATC Kodu):L04AAAuthorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:ravulizumabAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):2.07.2019Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Alexion Europe SAS
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Selective immunosuppressantsDecision Date (Görüş Tarihi):16.01.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Ultomiris is indicated in the treatment of adult patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH):in patients with haemolysis with clinical symptom(s) indicative of high disease activityin patients who are clinically stable after having been treated with eculizumab for at least the past 6 months.First Published (İlk Yayın Tarihi):10.07.2019
Revision Date (Revizyon Tarihi):2Revision Date (Revizyon Tarihi):10.03.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.