Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Valdyn (previously Kudeq)

Medicine Name (İlaç Adı):Valdyn (previously Kudeq)Therapeutic Area (Terapötik Bölge):Arthritis, Rheumatoid, Osteoarthritis, Dysmenorrhea
Active Substance (Aktif Madde):valdecoxibProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000437
ATC Code (ATC Kodu):M01AH03Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:valdecoxibAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):27.03.2003Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Pfizer Limited
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antiinflammatory and antirheumatic productsDecision Date (Görüş Tarihi):24.06.2005
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Symptomatic relief in the treatment of osteoarthritis or rheumatoid arthritis.Treatment of primary dysmenorrhoea.First Published (İlk Yayın Tarihi):24.06.2005
Revision Date (Revizyon Tarihi):0Revision Date (Revizyon Tarihi):11.08.2005
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.