Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Waylivra

Medicine Name (İlaç Adı):WaylivraTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Hyperlipoproteinemia Type I
Active Substance (Aktif Madde):Volanesorsen sodiumProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004538
ATC Code (ATC Kodu):-Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:volanesorsenAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):yesExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):yes
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):3.05.2019Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Akcea Therapeutics Ireland Limited
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Other lipid modifying agentsDecision Date (Görüş Tarihi):18.07.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Waylivra is indicated as an adjunct to diet in adult patients with genetically confirmed familial chylomicronemia syndrome (FCS) and at high risk for pancreatitis, in whom response to diet and triglyceride lowering therapy has been inadequate.First Published (İlk Yayın Tarihi):20.05.2019
Revision Date (Revizyon Tarihi):1Revision Date (Revizyon Tarihi):20.08.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.