Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Xenical

Medicine Name (İlaç Adı):XenicalTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Obesity
Active Substance (Aktif Madde):orlistatProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000154
ATC Code (ATC Kodu):A08AB01Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:orlistatAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):29.07.1998Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antiobesity preparations, excl. diet productsDecision Date (Görüş Tarihi):12.12.2018
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Xenical is indicated in conjunction with a mildly hypocaloric diet for the treatment of obese patients with a body mass index (BMI) greater or equal to 30 kg/m2, or overweight patients (BMI > 28 kg/m2) with associated risk factors.Treatment with orlistat should be discontinued after 12 weeks if patients have been unable to lose at least 5% of the body weight as measured at the start of therapy.First Published (İlk Yayın Tarihi):2.05.2017
Revision Date (Revizyon Tarihi):23Revision Date (Revizyon Tarihi):22.01.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.