Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Xeplion

Medicine Name (İlaç Adı):XeplionTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Schizophrenia
Active Substance (Aktif Madde):paliperidone palmitateProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/002105
ATC Code (ATC Kodu):N05AX13Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:paliperidoneAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):4.03.2011Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Janssen-Cilag International N.V.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Psycholeptics,Decision Date (Görüş Tarihi):13.09.2018
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Xeplion is indicated for maintenance treatment of schizophrenia in adult patients stabilised with paliperidone or risperidone., In selected adult patients with schizophrenia and previous responsiveness to oral paliperidone or risperidone, Xeplion may be used without prior stabilisation with oral treatment if psychotic symptoms are mild to moderate and a long-acting injectable treatment is needed.,First Published (İlk Yayın Tarihi):31.05.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):13Revision Date (Revizyon Tarihi):17.10.2018
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.