Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Zavicefta

Medicine Name (İlaç Adı):ZaviceftaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Pneumonia, Bacterial, Soft Tissue Infections, Pneumonia, Urinary Tract Infections, Gram-Negative Bacterial Infections
Active Substance (Aktif Madde):Ceftazidime, avibactamProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004027
ATC Code (ATC Kodu):J01Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:ceftazidime / avibactamAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):23.06.2016Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antibacterials for systemic use,Decision Date (Görüş Tarihi):20.02.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Zavicefta is indicated for the treatment of the following infections in adults:Complicated intra-abdominal Infection (cIAI)Complicated urinary tract infection (cUTI), including pyelonephritisHospital-acquired pneumonia (HAP), including ventilator-associated pneumonia (VAP)Zavicefta is also indicated for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative organisms in adult patients with limited treatment options.Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.First Published (İlk Yayın Tarihi):14.06.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):9Revision Date (Revizyon Tarihi):20.03.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin