Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Zerbaxa

Medicine Name (İlaç Adı):ZerbaxaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Bacterial Infections
Active Substance (Aktif Madde):ceftolozane sulfate, tazobactam sodiumProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/003772
ATC Code (ATC Kodu):J01Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:ceftolozane / tazobactamAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):18.09.2015Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Merck Sharp Dohme Limited
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antibacterials for systemic use,Decision Date (Görüş Tarihi):23.08.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Zerbaxa is indicated for the treatment of the following infections in adults:Complicated intra-abdominal infections;Acute pyelonephritis;Complicated urinary tract infections.Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.First Published (İlk Yayın Tarihi):8.05.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):10Revision Date (Revizyon Tarihi):8.11.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin