Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Zinplava

Medicine Name (İlaç Adı):ZinplavaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Enterocolitis, Pseudomembranous
Active Substance (Aktif Madde):bezlotoxumabProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004136
ATC Code (ATC Kodu):J06BB21Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:bezlotoxumabAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):18.01.2017Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Merck Sharp & Dohme B.V.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Immune sera and immunoglobulins,Decision Date (Görüş Tarihi):15.06.2018
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Zinplava is indicated for the prevention of recurrence of Clostridium difficile infection (CDI) in adults at high risk for recurrence of CDI.,First Published (İlk Yayın Tarihi):15.06.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):4Revision Date (Revizyon Tarihi):1.08.2018
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.