Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Arama
Sözlük Ara

Böbrek Ve İdrar Yolu Taş Hastalığı

Böbrek ve idrar yolu taş hastalığı ülkemizde sık görülen ve tekrar edebilen bir sağlık sorunudur. Doğru tedavi seçiminde taşın büyüklüğü ve yeri çok önemlidir. İdeal olan, her taşa en yüksek başarı oranına sahip tedaviyi önerebilmektir. Böbrek ve idrar yolu “taş” hastalığının çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. İdrar yolları iki böbrek, her böbreği idrar torbasına bağlayan iç idrar kanalları, idrar torbası ve dışarı atımını sağlayan idrar kanalından oluşur. Taşların çoğu böbrekte oluşur ve bazıları idrar kanallarından idrar torbasına doğru hareket edebilirler. Nadiren idrar torbasında da taş oluşabilir.  Böbrek taşı neden oluşur?  Taş, anormal idrar kristalleşmesi, başka bir taşın varlığı veya idrar yollarında yabancı cisim (katater, JJ katater) uygulaması sebebiyle oluşabilir. Taş oluşumunu arttıran özellikler ise; yaş, cinsiyet, aile öyküsü, kronik susuzluk, kronik hareketsizlik, metabolik hastalıklar, tekrarlayan veya dirençli idrar yolu enfeksiyonlarıdır.  Taş hastalarının şikayetleri nelerdir?  Yan ağrıları, idrardan kan gelmesi, bulantı ve kusma en sık rastlanan belirtilerdir.  Taş hastalığının görülme sıklığı nedir?  Ülkemizde görülme sıklığı yaklaşık yüzde 15’tir. Bu grubun yüzde 17’si ise çocuk yaş grubudur. Taş hastalığı olan bir kişinin sonraki on yılda bir başka taş oluşturma olasılığı yüzde 40’tır.  Taş hastalığının tanı yöntemleri nelerdir?İ drar tahlili, üriner sistem röntgeni, ilaçlı böbrek filmi, üriner spiral bilgisayarlı tomografidir. 

Taş hastalığının ideal tedavisi nasıl olmalıdır?  Doğru tedavi seçiminde taşın büyüklüğü ve yeri çok önemlidir. Her bölge için tedavi yöntemlerinin başarısı farklıdır. İdeal olan her taşa en yüksek başarı oranına sahip açık cerrahiyi gerektirmeyen tedaviyi önerebilmektir. Açık taş cerrahisi yüzde 1-2 hastada tercih edilmektedir.  Vücut dışı şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) nedir?  ESWL, 2 cm’den daha küçük böbrek taşlarının ideal tedavisidir. Muhtelif seanslar gerebilmektedir.  Endoskopik yöntemle taş kırma nedir?  ESWL’ye dirençli taşlarda, 2 cm’den büyük böbrek taşlarında, böbreğin süzmesini engelleyen kanal taşlarında ve idrar torbası taşlarında endoskopik taş tedavi yöntemleri tercih edilmelidir.  Endoskopik taş tedavi yöntemleri nelerdir?  Endoskopik yöntemlerde, cerrahi kesi yapılmadan lazer (Holmium) enerjisi ile taş milimetrik hale getirilmekte veya bir bütün olarak çıkartılabilmektedir. •Perkutan nefrolitotripsi: Böbrek taşlarını, bir tüp aracılığı ile ulaşıp kırma. •Üreterorenoskopi rigid: İdrar kanalı taşlarını, doğal yollar ile ulaşıp kırma. •Üreterorenoskopi fleksibl: Böbrek ve idrar yollarındaki taşları, bükülebilir optik ile kırma. •Sistolitotripsi: İdrar torbası taşlarını, doğal yollar ile ulaşıp kırma.  Lazer (Holmium) teknolojisi  Endoskopik taş kırma yöntemlerinde uygulanan ideal taş kırma enerjisidir.  Taş hastalığı engellenebilir mi?  Hastaların radyolojik görüntü ve biyokimyasal analizleri sonrasında taşın neden oluştuğu anlaşılabilmekte ve uygulanan koruyucu tedaviler anlamlı oranda taş oluşma sıklığını azaltabilmektedir.