Categories

Subtotal kolektomi

Sözlük

kalın bağırsağın karın içindeki bölümünün alınması işlemi

Table of Contents