Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

TİTCK Endikasyon Dışı İlaç Listesi-Göz Hastalıkları

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTESİ (04.11.2020 tarihinden itibaren geçerli)

SIRA NO BRANŞ ADI İLACA ÖZEL ARANAN KULLANIM ŞARTLARI İLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK) ENDİKASYONLARI
1 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. BEVACİZUMAB (TOPİKAL, PERİOKULER VEYA İNTRAOKULER KULLANIMDA) (İntravitreal uygulamada Bevacizumab etken maddeli ilaca ait flakonun enfeksiyon ve enflamasyona zemin oluşturmamak için sterilizasyon koşullarına dikkat edilmesi, bir flakonun aynı gün içinde kullanılmayan miktarının atılması/imhası zorunludur.) 1. MAKÜLA ÖDEMİ YAPAN TÜM HASTALIKLARDA 2. KOROİD NEOVASKÜLARİZASYONU YAPAN TÜM HASTALIKLARDA 3. PREMATÜRE RETİNOPATİSİNDE 4. RETİNA, OPTİK DİSK, KORNEA, İRİS VE DİĞER OKÜLER YAPILARDA NEOVASKÜLARİZASYON YAPAN TÜM HASTALIKLARDA 5. PROLİFERATİF RETİNOPATİLERDE 6 OKÜLER YAPILARDA KANAMAYA YOL AÇAN/AÇABİLECEK TÜM HASTALIKLARDA
2 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. ADRENALİN (TOPİKAL VE İNTRAKAMARAL İLAÇ UYGULAMALARINDA) TIBBİ TEDAVİ VE CERRAHİ MÜDAHELELERDE RUTİN PROSEDÜRDE YER ALAN, PUPİLLA DİLATASYONU YAPMAK VE HEMORAJİ RİSKİNİ AZALTMAK AMACIYLA
3 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. ATROPİN (TOPİKAL VE İNTRAKAMARAL İLAÇ UYGULAMALARINDA) TIBBİ TEDAVİ VE CERRAHİ MÜDAHELELERDE RUTİN PROSEDÜRDE YER ALAN, PUPİLLA DİLATASYONU YAPMAK VE HEMORAJİ RİSKİNİ AZALTMAK AMACIYLA
4 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. ANTİBİOTİKLER (AMİNOGLİKOZİDLER, FLUOROKİNOLONLAR, SEFALOSPORİNLER, VANKOMİSİN, AMİKASİN, KLİNDAMİSİN) (TOPİKAL, PERİOKULER, İNTRAOKULER VE SİSTEMİK İLAÇ UYGULAMALARINDA) BAKTERİLERE SEKONDER OKULER ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE
5 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. ANTİVİRALLER (ASİKLOVİR, GANSİKLOVİR VALASİKLOVİR, VALGANSİKLOVİR FAMSİKLOVİR) (TOPİKAL, PERİOKULER, İNTRAOKULER VE SİSTEMİK İLAÇ UYGULAMALARINDA) VİRÜSLERE SEKONDER OKULER ENFEKSİYONLARIN BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE
6 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. ANTİFUNGALLER (AMFOTERİSİN B, VARİKONAZOL, FLUKONAZOL, CAPSOFUNGİN (TOPİKAL, PERİOKULER, İNTRAOKULER VE SİSTEMİK İLAÇ UYGULAMALARINDA) MANTARA SEKONDER OKULER ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE
7 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır.  5-FLUOROURASİL (PERİOKÜLER İLAÇ UYGULAMALARINDA) 1-REFRAKTİF CERRAHİ UYGULAMALAR 2-GLOKOM AMELİYATLARI 3-DAKRİYOSİSTORİKOSTOMİ AMELİYATLARI 4-PTERYGİUM AMELİYATI
8 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. HEPARİN LİGNÖZ KONJONKTİVİT TOPİKAL TEDAVİSİNDE
9 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. İMMUNOSUPRESİFLER VE İMMUNOMODULATORLER (AZATHİOPRİNE, SİKLOFOSFAMİD, SİKLOSPORİN, KLORAMBUSİL, METOTREKSAT, TÜM KORTİKOSTEROİDLER), KONVANSİYONEL İNTERFERONLAR (PEGİLE HARİÇ) (SİSTEMİK KULLANIM) 1.  BEHÇET HASTALIĞI GÖZ TUTULUMU (ÜVEİT, İRİDOSİKLİT, RETİNİT, RETİNAL VASKÜLİT, KOROİDİT DURUMLARINDAN EN AZ BİRİNİN VARLIĞI) TEDAVİSİNDE 2.  BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI OLMAYAN DİĞER ENDOJEN ÜVEİTLERİN TEDAVİSİNDE
10 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. VERTEPORFİN (SİSTEMİK KULLANIM) 1.  KRONİK SANTRAL SERÖZ KORİYORETİNOPATİ 2.  KOROİD HEMANJİOMU 3. POLİPOİD KOROİDAL VASKÜLOPATİDE 4. PAKİKOROİD SPEKTRUMUNDAKİ HASTALIKLARDA
11 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. İNFLİKSİMAB STEROİD  (LOKAL VE SİSTEMİK), AZATHİOPRİNE, SİKLOSPORİN, İNTERFERON İNTOLERAN / DİRENÇLİ BEHÇET HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ ÜVEİT
12 GÖZ HASTALIKLARI Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda göz hastalıkları uzman hekimi imzası bulunmalıdır. MİKOFENOLAT MOFETİL / MİKOFENOLİK ASİT METOTREKSAT VE AZATHİOPRİNE DİRENÇLİ NON-ENFEKSİYÖZ ÜVEİTLER VE/VEYA METOTREKSAT VE AZATHİOPRİNE'NİN TOLERE EDİLEMEDİĞİ NON-ENFEKSİYÖZ ÜVEİTLERDE

 

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin