Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

TİTCK Endikasyon Dışı İlaç Listesi-Hematoloji Onkoloji

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTESİ (04.11.2020 tarihinden itibaren geçerli)

SIRA NO BRANŞ ADI İLACA ÖZEL ARANAN KULLANIM ŞARTLARI İLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK) ENDİKASYONLARI
1 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. ANTİ İNSAN T LENFOSİT GLOBULİN (TAVŞAN KAYNAKLI) 1.  APLASTİK ANEMİ 2.  AKRABA-DIŞI ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE HAZIRLIK REJİMİ İÇİNDE 3.  AKRABADAN MİSMATCH ALLOJENEİK KÖK HÜRE NAKLİ HAZIRLIK REJİMİNDE
2 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. FLUDARABİN 1.  WALDENSTRÖM MAKROGLOBULİNEMİSİ SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDE 2.  NON-MYELOABLATİF ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE 3.  MYCOSİS FUNGOİDES VE DİĞER CİLT LENFOMALARININ SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDE 4.  RELAPS AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) TEDAVİSİNDE YÜKSEK SİTOGENETİK RİSKLİ HASTALARDA 5.  RELAPS AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ (AML) TEDAVİSİNDE YÜKSEK SİTOGENETİK RİSKLİ HASTALARDA 6.  MANTLE CELL LENFOMADA İKİNCİ BASAMAK VE SONRAKİ TEDAVİDE 7.  APLASTİK ANEMİ
3 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda  hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. İNTERFERON 1.  FLEBOTOMİ VE/VEYA HİDROKSİÜREYE DİRENÇLİ TROMBOSİTOZLA SEYREDEN POLİSİTEMİA VERA 2. HİDROKSİÜREYE DİRENÇLİ ESANSİYEL TROMBOSİTOZ 3. GEBELİĞİ OLAN POLİSİTEMİA VERA, ESANSİYEL TROMBOSİTOZ 4  TEDAVİ GEREKTİREN HEMANJİOMLAR 5. HEMANJİOENDOTELYOMA 6. AGRESİF ANJİOMATOZİS 7. AGRESİF FİBROMATOZİS 8. KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. PEGİNTERFERON 1.  FLEBOTOMİ VE/VEYA HİDROKSİÜREYE DİRENÇLİ TROMBOSİTOZLA SEYREDEN POLİSİTEMİA VERA 2. HİDROKSİÜREYE DİRENÇLİ ESANSİYEL TROMBOSİTOZ 3. GEBELİĞİ OLAN POLİSİTEMİA VERA, ESANSİYEL TROMBOSİTOZ 4  TEDAVİ GEREKTİREN HEMANJİOMLAR 5. HEMANJİOENDOTELYOMA 6. AGRESİF ANJİOMATOZİS 7. AGRESİF FİBROMATOZİS 8. KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
4 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. MELFALAN OTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE
5 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. BUSULFAN OTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE
6 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. SİKLOFOSFAMİD OTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE
7 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. ETOPOSİD 1. OTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE 2. KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
8 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. METOTREKSAT 1. OTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK REJİMLERİNDE 2. KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
9 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. MİKOFENOLAT MOFETİL 1.  NON-MYELOABLATİF ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE  GREFT VERSUS HOST DİSEASE (GVHD)  PROFİLAKSİSİNDE 2. SİKLOSPORİN'İN KULLANILAMADIĞI DURUMLARDA ALLOJENEİK HEMOTOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİNDE GREFT VERSUS HOST DİSEASE  (GVHD) PROFİLAKSİSİ VE GVHD TEDAVİSİNDE
10 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. MİKOFENOLAT SODYUM 1.  NON-MYELOABLATİF ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE  GREFT VERSUS HOST DİSEASE (GVHD)  PROFİLAKSİSİNDE 2. SİKLOSPORİN'İN KULLANILAMADIĞI DURUMLARDA ALLOJENEİK HEMOTOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİNDE GREFT VERSUS HOST DİSEASE  (GVHD) PROFİLAKSİSİ VE GVHD TEDAVİSİNDE
11 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. SİKLOSPORİN ALLOJENEİK HEMOTOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİNDE GREFT VERSUS HOST DİSEASE  (GVHD) PROFİLAKSİSİ VE GVHD İLK SIRA TEDAVİSİNDE
12 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. VİNORELBİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR AYRICA: 1. HODGKİN LENFOMALARDA ÜÇÜNCÜ BASAMAK VE SONRASI KEMOTERAPİDE GEMSİTABİN İLE KOMBİNE OLARAK 2. HODGKİN-DIŞI LENFOMALARDA (NON-HODGKİN LENFOMALAR) ÜÇÜNCÜ BASAMAK VE SONRASI KEMOTERAPİDE (GEMSİTABİN İLE KOMBİNE OLARAK 3. HER-2 3(+), FİSH (+) METASTATİK MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE TRASTUZUMAB İLE KOMBİNE OLARAK
13 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. RİTUKSİMAB 1.  STEROİD, IVIG VE/VEYA İMMUNOSUPRESİF TEDAVİLERE DİRENÇLİ OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ TEDAVİSİNDE, RİTUKSİMAB HAFTADA BİR 375 MG/M2, 4 HAFTA SÜREYLE 2. TEDAVİYE DİRENÇLİ İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURA TEDAVİSİNDE, RİTUKSİMAB HAFTADA BİR 375 MG/M2, 4 HAFTA SÜREYLE 3. YENİ TANI CD 20 (+) NON-HODGKİN LENFOMA (NHL) TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK DİĞER İLAÇLAR (CHOP, DHAP, İCE, BENDAMUSTİN vb.) İLE BİRLİKTE 3-4 HAFTADADA BİR 375 MG/METREKARE DOZUNDA HER BİR KEMOTERAPİ DİZİSİ İÇİN EN FAZLA 8 (SEKİZ) KÜR KULLANILIR. 4. YENİ TANI CD 20 (+) NON-HODGKİN LENFOMA (NHL) TEDAVİSİNDE MONOTERAPİ OLARAK HAFTADADA BİR 375 MG/METREKARE DOZUNDA, 4 (DÖRT) HAFTA KULLANILIR. 5. NÜKS/REFRAKTER CD 20 (+) NON-HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK DİĞER İLAÇLAR (CHOP, DHAP, İCE, BENDAMUSTİN vb.) İLE BİRLİKTE  3-4 HAFTADADA BİR 375 MG/METREKARE DOZUNDA HER BİR KEMOTERAPİ DİZİSİ İÇİN EN FAZLA 8 (SEKİZ) KÜR KULLANILIR. 6. NÜKS/REFRAKTER CD 20 (+) NON-HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİNDE MONOTERAPİ OLARAK HAFTADADA BİR 375 MG/METREKARE DOZUNDA, 4 (DÖRT) HAFTA KULLANILIR. 7. YENİ TANI KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL) TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK DİĞER İLAÇLAR (CHOP, DHAP, İCE, BENDAMUSTİN vb.) İLE BİRLİKTE  3-4 HAFTADA BİR İLK KÜR 375 MG/METREKARE DOZUNDA, DİĞER KÜRLER 500 MG/METREKARE DOZUNDA OLMAK ÜZERE EN FAZLA 8 KÜR KULLANILIR. 8. NÜKS/REFRAKTER KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL) TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK DİĞER İLAÇLAR (CHOP, DHAP, İCE, BENDAMUSTİN vb.) İLE BİRLİKTE  3-4 HAFTADA BİR İLK KÜR 375 MG/METREKARE DOZUNDA, DİĞER KÜRLER 500 MG/METREKARE DOZUNDA OLMAK ÜZERE EN FAZLA 8 KÜR KULLANILIR. 9. EN AZ BİR SERİ TEDAVİDEN EN AZ 2 KÜR ALMIŞ DİRENÇLİ VE/VEYA NÜKS WALDENSTRÖM MAKROGLOBULİNEMİSİ ENDİKASYONUNDA KOMBİNE KEMOTERAPİYE EK OLARAK 375 MG/M2 DOZUNDA EN FAZLA 8 KÜR (4 KÜR SONUNDA TAM YANIT VARSA 2 KÜR DAHA DEVAM EDİLEREK TOPLAM 6 KÜR, 4 KÜR SONUNDA KISMİ YANIT VARSA 4 KÜR DAHA TEDAVİYE DEVAM EDİLEREK TOPLAM 8 KÜR) 10. BURKİTT LENFOMA TANISINDA BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİDE 375 MG/M2 DOZUNDA KEMOTERAPİ İLAÇLARI İLE KOMBİNE OLARAK EN FAZLA 6 KÜR (4 KÜR SONUNDA TAM VEYA KISMİ YANIT VARSA 2 KÜR DAHA TEDAVİYE DEVAM EDİLEREK TOPLAM 6 KÜR) *RİTUXİMAB ERİŞKİN/ÇOCUK HASTALAR İÇİN TEDAVİ BİLGİLENDİRME OLUR FORMU'NUN HASTA, HASTA YAKINI VE DOKTOR TARAFINDAN İMZALANMASI ZORUNLUDUR.
14 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. BENDAMUSTİN 1. YENİ TANI NON-HODGKİN LENFOMA (NHL) TEDAVİSİNDE MONOTERAPİ OLARAK VEYA TEDAVİDE KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR İLE KOMBİNE EN FAZLA 6 KÜR KULLANILIR. 2. NÜKS/REFRAKTER NON-HODGKİN LENFOMA (NHL) TEDAVİSİNDE MONOTERAPİ OLARAK VEYA TEDAVİDE KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR İLE KOMBİNE EN FAZLA 6 KÜR KULLANILIR. 3. YENİ TANI KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL) TEDAVİSİNDE MONOTERAPİ OLARAK VEYA TEDAVİDE KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR İLE KOMBİNE EN FAZLA 6 KÜR KULLANILIR. 4. NÜKS/REFRAKTER KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL) TEDAVİSİNDE MONOTERAPİ OLARAK VEYA TEDAVİDE KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR İLE KOMBİNE EN FAZLA 6 KÜR KULLANILIR.
15 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. BORTEZOMİB YENİ TANI MULTİPLE MYELOMA TEDAVİSİNDE MONOTERAPİ OLARAK VEYA KEMOTERAPİ İLE KOMBİNE EN FAZLA 8 KÜR KULLANILIR.
16 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. KLOFARABİN EN AZ İKİ FARKLI KEMOTERAPİ PROTOKOLÜNE DİRENÇLİ VEYA BU KEMOTERAPİ PROTOKOLLERİ İLE TEDAVİ SONRASI NÜKS EDEN 21 YAŞ ÜSTÜ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) TEDAVİSİNDE 2 KÜR (1 KÜR=5 GÜN) KULLANILIR.
17 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. AZASİTİDİN 60 YAŞ VE ÜSTÜ KOMORBİDİTESİ OLAN  STANDART 3+7 KEMOTERAPİ TEDAVİSİNİN KULLANILAMADIĞI AKUT MYELOİD LÖSEMİ (AML) TANILI HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR (Tedaviye başlangıçta blast yüzdesi dikkate alınmaz)
18 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. SİROLİMUS ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI SİKLOSPORİN, STEROİD, MİKOFENOLAT VE TAKROLİMUS TEDAVİLERİNE DİRENÇLİ AKUT VEYA KRONİK GREFT VERSUS HOST HASTALIĞI (GVHD) TEDAVİSİNDE
19 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. TAKROLİMUS SİKLOSPORİN'İN KULLANILAMADIĞI DURUMLARDA ALLOJENEİK HEMOTOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİNDE GREFT VERSUS HOST DİSEASE  (GVHD) PROFİLAKSİSİ VE GVHD TEDAVİSİNDE
20 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. DOSETAKSEL KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
21 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. PAKLİTAKSEL KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
22 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. OKSALİPLATİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
23 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. GEMSİTABİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR AYRICA: 1- HODGKİN  ÜÇÜNCÜ BASAMAK VE SONRASI KEMOTERAPİDE VİNORELBİN, SİSPLATİN VEYA OKSALİPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK 2-  HODGKİN-DIŞI LENFOMALARDA (NON-HODGKİN LENFOMALAR) ÜÇÜNCÜ BASAMAK VE SONRASI KEMOTERAPİDE VİNORELBİN, SİSPLATİN VEYA OKSALİPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK
24 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. SİSPLATİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
25 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. TOPOTEKAN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
26 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. VİNBLASTİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
27 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. VİNKRİSTİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
28 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. HİDROKSİÜRE 1. POLİSİTEMİA VERA 2. ESANSİYEL TROMBOSİTOZ 3. KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR 4. KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
29 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. ADRİAMİSİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
30 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. 5-FLUOROURASİL KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
31 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. EPİRUBİSİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
32 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. DAKARBAZİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
33 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. SİKLOFOSFAMİD KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
34 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. KARBOPLATİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
35 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. İRİNOTEKAN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
36 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. KARBOPLATİN-İRİNOTEKAN KOMBİNASYONU YÜKSEK GRADE BEYİN TÜMÖRLERİNİN SALVAGE (KURTARMA) TEDAVİSİNDE
37 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. KAPESİTABİN KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
38 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. BEVASİZUMAB-İRİNOTEKAN KOMBİNASYONU 1.  TEMOZOLAMİD KULLANIMI SONRASINDA RADYOLOJİK OLARAK PROGRESYON GÖSTEREN ANAPLASTİK GLİAL TÜMÖRLERİN TEDAVİSİNDE 2.  TEMOZOLAMİD KULLANIMI SONRASINDA RADYOLOJİK OLARAK PROGRESYON GÖSTEREN GLİOBLASTOME MULTİFORME TEDAVİSİNDE
39 HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda hematoloji ve/veya onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. TEMOZOLOMİDE KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
40 ONKOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda onkoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. BEVASİZUMAB 1. PLATİNE (SİSPLATİN VEYA KARBOPLATİN) DUYARLI EPİTELYAL OVER KANSERİNİN İLK REKÜRRENSİNDE DAHA ÖNCE BEVASİZUMAB VEYA DİĞER VEGF İNHİBİTÖRLERİ VEYA VEGF RESEPTÖRÜNÜ HEDEFLEYEN İLAÇLAR İLE TEDAVİ EDİLMEMİŞ, ECOG PERFORMANS SKORU:0-1 OLAN HASTALARDA GEMSİTABİN VE PLATİN İLE KOMBİNASYON HALİNDE, SADECE BU KEMOTERAPİ KOMBİNASYONUNUN (GEMSİTABİN+PLATİN) DEVAM EDİLDİĞİ DÖNEMDE 7.5MG/KG DOZDA 21 GÜNDE BİR OLACAK ŞEKİLDE PROGRESYONA KADAR KULLANILIR.* 2. PLATİNE (SİSPLATİN VEYA KARBOPLATİN) DUYARLI FALLOP TÜPÜ KANSERİNİN İLK REKÜRRENSİNDE DAHA ÖNCE BEVASİZUMAB VEYA DİĞER VEGF İNHİBİTÖRLERİ VEYA VEGF RESEPTÖRÜNÜ HEDEFLEYEN İLAÇLAR İLE TEDAVİ EDİLMEMİŞ, ECOG PERFORMANS SKORU:0-1 OLAN HASTALARDA GEMSİTABİN VE PLATİN İLE KOMBİNASYON HALİNDE, SADECE BU KEMOTERAPİ KOMBİNASYONUNUN (GEMSİTABİN+PLATİN) DEVAM EDİLDİĞİ DÖNEMDE 7.5MG/KG DOZDA 21 GÜNDE BİR OLACAK ŞEKİLDE PROGRESYONA KADAR KULLANILIR.* 3. PLATİNE (SİSPLATİN VEYA KARBOPLATİN) DUYARLI PRİMER PERİTON KANSERİNİN İLK REKÜRRENSİNDE DAHA ÖNCE BEVASİZUMAB VEYA DİĞER VEGF İNHİBİTÖRLERİ VEYA VEGF RESEPTÖRÜNÜ HEDEFLEYEN İLAÇLAR İLE TEDAVİ EDİLMEMİŞ, ECOG PERFORMANS SKORU:0-1 OLAN HASTALARDA GEMSİTABİN VE PLATİN İLE KOMBİNASYON HALİNDE, SADECE BU KEMOTERAPİ KOMBİNASYONUNUN (GEMSİTABİN+PLATİN) DEVAM EDİLDİĞİ DÖNEMDE 7.5MG/KG DOZDA 21 GÜNDE BİR OLACAK ŞEKİLDE PROGRESYONA KADAR KULLANILIR.* *Bevasizumab tedavisi sonrası progresyonda bevasizumab tekrar kullanılamaz

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin