Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

TİTCK Endikasyon Dışı İlaç Listesi-Romatoloji

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTESİ (04.11.2020 tarihinden itibaren geçerli)

SIRA NO BRANŞ ADI İLACA ÖZEL ARANAN KULLANIM ŞARTLARI İLAÇLAR (ETKİN MADDE OLARAK) ENDİKASYONLARI
1 ROMATOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda romatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon veya iç hastalıkları-immunoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. MİKOFENOLAT MOFETİL, MİKOFENOLAT SODYUM, AZATHİOPRİNE 1-SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZİS) 2-SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS 3-SJÖGREN SENDROMU 4-DERMATOPOLİMYOZİT (DERMATOMYOZİT/POLİMYOZİT) 5-MİX BAĞ DOKU HASTALIĞI 6-UNDİFERANSİYE BAĞ DOKU HASTALIĞI (BAĞ DOKUSUNUN DİĞER SİSTEMİK TUTULUMU, TANIMLANMAMIŞ) VE BUNLARA BAĞLI ORGAN TUTULUMLARI 7-ROMATOİD ARTRİT VE BUNLARA BAĞLI ORGAN TUTULUMLARI 8-VASKÜLİT (DEV HÜCRELİ ARTERİT (TEMPORAL ARTERİT), TAKAYASU ARTERİTİ, POLİARTERİTİS NODOZA (PAN), GRANÜLOMATÖZ POLİANJİTİS (WEGENER GRANÜLOMATOZU), EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATÖZ POLİANJİTİS (CHURG-STRAUS SENDROMU), MİKROSKOPİK POLİANJİTİS, HENOCH-SCHONLEİN PURPURASI, TANIMLANMAMIŞ VASKÜLİT) 9-BEHÇET HASTALIĞI
2 ROMATOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda romatoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. SİLDENAFİL SİTRAT KALSİYUM KANAL BLOKÜRLERİ VE VAZODİLATATÖR AJANLARIN UYGUN DOZ VE SÜREDE KULLANIMINA RAĞMEN; 1-DİRENÇLİ DİJİTAL ÜLSERLİ HASTALARDA 2-DİRENÇLİ/CİDDİ RAYNAUD FENOMENLİ HASTALARDA
3 ROMATOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda romatoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. İNFLİKSİMAB A-BEHÇET HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN HERHANGİ BİRİNDE; 1-GÖZ TUTULUMU (ÜVEİT ) ÜVEİT TANISININ GÖZ HASTALIKLARI UZMAN HEKİMİ TARAFINDAN KONULDUĞU İBARESİNİN  İLAÇ RAPORUNA EKLENMESİ KOŞULUYLA; STEROİD  (LOKAL VE SİSTEMİK), AZATHİOPRİNE, SİKLOSPORİN, İNTERFERON İNTOLERAN / DİRENÇLİ BEHÇET HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ ÜVEİT 2-DAMAR (VASKÜLER) TUTULUM YETERLİ DOZ VE SÜREDE SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD KULLANILMIŞ OLMASI  VE  YETERLİ DOZ VE SÜREDE SİKLOFOSFAMİD,AZATHİOPRİN VEYA SİKLOSPORİN-A TEDAVİLERİNİN EN AZ İKİSİNİN KULLANILMIŞ VE YANIT ALINAMAMIŞ OLMASI 3-SANTRAL SİNİR SİSTEMİ (NÖROLOJİK) TUTULUM YETERLİ DOZ VE SÜREDE SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD KULLANILMIŞ OLMASI VE YETERLİ DOZ VE SÜREDE AZATHİOPRİN,SİKLOFOSFAMİD VE MİKOFENOLAT MOFETİL/MİKOFENOLAT SODYUM VEYA İNTERFERON TEDAVİLERİNDEN EN AZ İKİSİNİN  KULLANILMIŞ VE YANIT ALINAMAMIŞ OLMASI 4-GASTROİNTESTİNAL (BARSAK) TUTULUM YETERLİ DOZ VE SÜREDE SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD KULLANILMIŞ OLMASI VE YETERLİ DOZ VE SÜREDE AZATHİOPRİN VE SÜLFASALAZİN  KULLANILMIŞ VE YANIT ALINAMAMIŞ OLMASI B-BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTLERİ(TAKAYASU ARTERİTİ VE TEMPORAL ARTERİT) YETERLİ DOZ VE SÜREDE SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD KULLANILMIŞ OLMASI VE  YETERLİ DOZ VE SÜREDE AZATİYOPURİN, SİKLOFOSFAMİD, METOTREKSAT VEYA MİKOFENOLAT MOFETİL/MİKOFENOLAT SODYUM TEDAVİLERİNDEN EN AZ İKİSİNİN  KULLANILMIŞ VE YANIT ALINAMAMIŞ OLMASI
4 ROMATOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda romatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon veya iç hastalıkları-immunoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. TOCİLİZUMAB YETERLİ DOZ VE SÜREDE SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD KULLANMIŞ VE YETERLİ DOZ VE SÜREDE AZATHİOPRİNE, SİKLOFOSFAMİD, METOTREKSAT, MİKOFENOLAT MOFETİL/ MİKOFENOLAT SODYUM TEDAVİLERİNDEN EN AZ İKİSİNİN  KULLANILMIŞ VE YANIT ALINAMAMIŞ TAKAYASU ARTERİTİ TANILI HASTALARDA
5 ROMATOLOJİ Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç kullanım raporunda romatoloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır. ADALİMUMAB ÜVEİT TANISININ GÖZ HASTALIKLARI UZMAN HEKİMİ TARAFINDAN KONULDUĞU İBARESİNİN  İLAÇ RAPORUNA EKLENMESİ KOŞULUYLA; STEROİD  (LOKAL VE SİSTEMİK), AZATİYOPURİN, SİKLOSPORİN, İNTERFERON İNTOLERAN / DİRENÇLİ BEHÇET HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ ÜVEİT

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin