Categories

Metastaz

bir tümörün ilgili olduğu organın dışındaki organlara sıçraması

Table of Contents