Categories

Stoma torbası

deriye ağızlaştırılmış olan iç organın içeriğinin boşaldığı plastik torba

Table of Contents