Categories

Hemikolektomi

kalın bağırsağın bir tarafının (sağ veya sol) alınması işlemi

Table of Contents