Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Arama
Sözlük Ara

Tuz ve Hipertansiyon

Tuz Kullanımının Azaltılması Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Ölümleri Azaltıyor

Tuz ağız tadının vazgeçilmezi, kimilerimiz için  ise olmazsa olmaz denecek kadar önemlidir. Vücut su dengemiz için önemli görevi olan sodyum, tuzun sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar hipertansiyon ve kardiyovasküler ölümler dediğimiz infarktüs , inme gibi klinik tablolarda azalma için sodyum kısıtlaması önemli olduğu belirtilirken Amerika orijinli Journal of Hypertension dergisinde yer alan Rod S. Taylor ve arkadaşlarının yaptığı meta-analiz değerlendir-meleri sonucunda hipertansiyon ve kalp hastalıklarına bağlı ölümler için sadece sodyum kısıtlaması değil tuz kullanımlarının kısıtlamasının mortaliteye büyük ölçüde azalma yönünde katkısı olduğunu göstermiştir.  Meta analize alınan 7 çalışmanın: 3'ü normotansifler, 2'si hipertansifler, 1 çalışma hipertansif ve normotansiflerin karma olduğu grup ve 1 grupta kalp yetmezlikli hastaları barındırmakta idi. Hipertansif hastalarımız tuz kısıtlamaları konusunda dikkat ettiklerini belirtirken poliklinik sorgulamalarında gördüğümüz, yemeğe kendilerinin hiç tuz atmadığı yönündedir. Bunun yanında turşudan, tuzu alınmamış zeytin veya peynirden, salamura gıdalardan, ev yapımı salçalardan,  normal ekmekten, baharatlardan aldığı tuzu hiç kimse belirtmek istememektedir veya farkında değildir. Nefroloji polikliniklerinin ağırlıklı hasta grubu olan böbrek yetmezlikli normotansif ya da hipertansif hastalarımızda bu duruma sıkça rastlanmaktadır. Türk Nefroloji Derneği himayesinde yürütülen Saltürk çalışmasında Türkiye'de tuz tüketimi değerlendirildiğinde günlük tuz tüketimi ortalamamız 17gr/gün düzeyindedir.  Eşlik eden klinik olsun olmasın hipertansif hastalara önerilen tuz miktarı 6gr/gündür. Bir diğer tuz kaynağı olarak kalp yetmezliği hastalarında  veya böbrek yetmezliği olmayan hipertansif hastalarda gördüğümüz günlük hayatımızda adı diyet tuz olarak bilinen potasyum ağırlıklı tuzlardır. Artık bu tuzların kullanımınıda yeni yapılan çalışmalar ve meta analizler ışığında böbrek hastası olsun veya olmasın önermemekteyiz. Bir diğer sıkça bizlere sorulan soru ise himalaya tuzu, kaya tuzu kullanımının nasıl etki edeceği yönündedir. Anlattığımız Amerika ve Türkiye çalışmaları ışığında bizim için tüm tuzlardan eşit derecede uzak durmamız gerektiğidir. Taze sebze ve meyvelerden karşıladığımız tuz oranı yaklaşık 6gr/günü bulmaktadır. Yemeklerimize atmadığımız, sofralarımızda bulundurmadığımız tuzdan hiçbir kaybımız olmayacaktır.