Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Pelargonium sidoides DC. ve/veya Pelargonium reniforme Curt. - Güney Afrika Sardunyası

BİTKİNİN ADI:

 • Latince: Pelargonium sidoides DC. ve/veya Pelargonium reniforme Curt.
 • İngilizce: Pelargonium roots, Geranium
 • Türkçe: Güney Afrika Sardunyası
 • Sinonimi (varsa): -

FAMİLYASI:
Geraniaceae

KULLANILAN KISMI:
Kökleri

GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR:

 • Aktif bileşenlere karşı aşırı duyarlılık gelişebilir.
 • Hafif burun ve diş eti kanamasına ve gastrointestinal sıkıntılara (bulantı, kusma, ishal gibi) neden olabilir.
 • Antikoagülan/antiplatelet tedavisi gören hastaların güvenli kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmadığından kullanılmamalıdır.
 • Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Cerrahi operasyondan iki hafta önce kullanımı kesilmelidir.
 • Bir haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 • Yeterli veri olmaması nedeniyle hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.
 • Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:
İmmünosüpresan, antikoagülan/antiplatelet ilaçlar ile etkileşir.

LİTERATÜR:

1) EMA, 2018
2) WebMD

Afrika Sardunyasının Faydaları

Bitkiye dair yapılan çalışmaların büyük kısmı test tüpü çalışmaları ile sınırlı. Bu anlamda afrika sardunyasının ekstresinin belli bakteri ve virüsleri ortadan kaldırabildiği biliniyor. Aynı etkilerin bitkinin ekstresini tüketerek elde edilip edilmeyeceğine dair belirsizlikler ise hala mevcut. Mevcut kanıtlar biraz karışık sonuçlar veriyorlar.

Soğuk Algınlığı ve Sinüzit

2013 yılında Cochrane Database of Systematic Reviews’te yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar geçmişte yayınlanmış araştırmaları analiz etmişler ve afrika sardunyasının soğuk algınlığı veya sinüzit enfeksiyonunun süresini azaltabileceği sonucuna varmışlar. Bu bulgulara karşın araştırmanın yazarları çalışmaların kalitesinin düşük olduğunu belirtmişler.

2018’de Academic Pediatrics’te yayınlanan bir başka çalışmada bilimadamları, ekinezya, afrika sardunyası ve diğer bitkisel ilaçların çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları tedavisindeki etkilerini inceleyen 11 çalışmayı değerlendirmişler.

Ekinezya herhangi bir rahatlama sağlamazken, afrika sardunyasının karmaşık olmayan solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde orta ölçekli verimlilik kanıtları sunduğu görülmüş.

Akut Bronşit

Afrika sardunyası 2013 yılında Almanya’da yapılan bir çalışmaya göre bronşit belirtilerini hafifletebilir. Önceki çalışmalarda olduğu gibi bunda da bazı faydalı etkilere dair kanıtlar bulunmuş ancak bu sonuçlar genelde araştırma kalitesinin düşük olması nedeniyle biraz sorgulanır durumdalar.

Mevcut araştırmalara göre araştırmacılar, afrika sardunyasının ekstresinin oral yoldan alınmasının çocuklarda bronşit için orta düzeyde bir rahatlama yaratabileceği sonucuna varmışlar. Ancak tablet formülasyonların herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüş.

Bu sonuçların onaylanması için daha fazla araştırma gerekli.