Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Hypericum perforatum L.

BİTKİNİN ADI Latince: Hypericum perforatum L. İngilizce: St. John's Wort Türkçe: Sarı kantaron , Binbirdelikotu , Kanotu Sinonimi (varsa): Hypericum asssurgens Peterm. ex Rouy, Hypericum lineolatum Jord.
FAMİLYASI Hypericaceae (Guttiferae)
KULLANILAN KISMI Çiçekli topraküstü kısımları ve sabit yağda çiçeklerinden hazırlanan yağı
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ Dahilen veya haricen tedavi sırasında yoğun güneş ışığından kaçınılmalıdır.
UYARILAR Aktif bileşenlere karşı aşırı duyarlık gelişebilir. Ciltte infeksiyon belirtileri gözlenirse doktora danışılmalıdır. Güneş yanığı gibi cildin minör inflamasyonlarının semptomatik tedavisinde ve minör yaralanmaların iyileşmesi amacıyla kullanılması 12 yaş altındaki çocuklarda önerilmez. Organ nakli reddine sebep olduğu için operasyondan 2 ay önce kullanımı kesilmelidir. Kullanımı sırasında mide ve barsakta rahatsızlık, alerjik cilt reaksiyonları oluşabilir, yorgunluk ve huzursuzluk hissedilebilir. Eğer belirtiler 1 haftadan daha uzun sürerse hekime danışılmalıdır. Antidepresan (hafif ila orta dereceli depresif ataklar), sakinleştirici, anksiyolitik ve geçici zihinsel yorgunlukta belirtiler 2 haftadan fazla sürerse hekime danışılmalıdır. Hafif gastrointestinal şikayetlerin semptomatik rahatlamasında ve haricen kullanımda belirtiler 1 haftadan fazla sürerse hekime danışılmalıdır. Geçici zihinsel yorgunlukta 18 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır Yeterli veri olmadığından gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER Metabolizması CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 ve P-glikoprotein tarafından etkilenen tüm ilaçlarla (amitriptilin, feksofenadin, benzodiazepinler, methadon, simvastatin, digoksin, finasterid) beraber kullanımında dikkatli olunmalıdır. Siklosporin, takrolimus, amprenavir, indinavir ve diğer proteaz inhibitorleri, irinotekan and warfarin ile beraber kullanılmamalıdır.

   

  Oral kontraseptiflerin kandaki konsantrasyonunun düşmesine, dolayısıyla ara kanamalara sebep olur. Genel ve lokal anestezikler ile etkileşebilir. Antidepresanlarla, teofilin, digoksin ile birlikte kullanılmamalıdır.
LİTERATÜR 1)       EMA Monografları, 2009 2)        EMAMonografları, 2018 3)       PDR for Herbal Medicines, 2000. 4)       FFD Monografları, 2011

 

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin