Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

1.4.2.A İkinci basamak resmi sağlık kurumu

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, (Mülga: RG- 07/10/2016- 29850/ 1 md. Yürürlük: 18/10/2016) 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri, (Değişik: RG- 30/12/2020- 31350/ 1 md. Yürürlük: 30/12/2020) İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi Darülaceze Başkanlığı Tıp Merkezi.