Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

4.2.24.A/3 Astım tedavisinde

(Ek: RG- 04/02/2018- 30322/ 17 md. Yürürlük: 15/02/2018)

(3) Mepolizumab;

a) Aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılayan “(Değişik: RG- 21/04/2022- 31816/5-a md. Yürürlük: 29/04/2022) Hipereozinofilik Eozinofilik (Ek: RG- 04/09/2019- 30878/ 26-a md. Yürürlük: 12/09/2019) Ağır Persistan Astım” tanılı hastalarda;

(Değişik: RG- 04/09/2019- 30878/ 26-a md. Yürürlük: 12/09/2019)

1) 12 yaş ve üzerinde,

(Değişik: RG- 21/04/2022- 31816/5-b md. Yürürlük: 29/04/2022)

1) Yetişkinlerde,

1) 6 yaş ve üzeri çocuklar ile adölesanlar ve yetişkinlerde,

2) Kan eozinofil sayımının ≥300 hücre/µl olması (uzun süredir düzenli sistemik steroid kullanan hastalarda ise tedavi altında ≥150 hücre/µl olması),

3) En az 6 aydır düzenli sistemik steroid altında kontrollü veya kontrolsüz astımı olması ve/veya yüksek doz inhaler kortikosteroid (>800 mcg/gün budesonid veya eşdeğeri (Ek: RG-21/04/2022-31816/5-c md. Yürürlük:29/04/2022), 6-11 yaş için >400 mcg/gün budesonid veya eşdeğeri) ve inhaler uzun etkili beta iki agonist (Değişik: RG- 30/12/2020- 31350/ 6 md. Yürürlük: 08/01/2021) kombinasyonu ile birlikte 3 üncü bir kontrol edici ilacı kombinasyonunu en az 1 (bir) yıldır kullanmakta olmasına rağmen kontrolsüz astımı olması (en az 3 gün sistemik kortikosteroid kullanımını gerektiren yılda en az 2 atağı olması).

b) Üçüncü basamak (Ek: RG-21/04/2022-31816/5-ç md. Yürürlük:29/04/2022) resmi sağlık hizmeti sunucularında, en az bir immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak (Ek: RG- 04/09/2019- 30878/ 26-b md. Yürürlük: 12/09/2019) göğüs hastalıkları veya immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

c) İlk tedaviye yanıtın üçüncü basamak (Ek: RG-21/04/2022-31816/5-ç md. Yürürlük:29/04/2022) resmi sağlık hizmeti sunucularında 16 ncı haftada değerlendirilmesi ve tedaviye devamın uygun görülmesi halinde bu durumun belirtildiği en az bir immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile (Ek:RG- 04/09/2019- 30878/ 26-b md. Yürürlük: 12/09/2019) göğüs hastalıkları veya immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.