Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

4.2.1.C.1.6 Anti-TNF (tümor nekrözis faktör) ilaçlar

(6) Anti-TNF ilaçlar, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. (Ek: RG- 05/08/2015- 29436/ 12 md. Yürürlük: 13/08/2015) Tedaviye uzun süre ara veren ((Değişik:RG- 10/05/2018-30417/ 7-b md. Yürürlük:18/05/2018)

3  6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır. (Ek:RG- 10/05/2018-30417/ 7-b md. Yürürlük:18/05/2018)  Aynı hasta için iki farklı teşhis ile iki farklı anti-TNF ve/veya iki farklı biyolojik ajanın birlikte kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. (Ek: RG-21/04/2022-31816/1-d md. Yürürlük:29/04/2022) Biyolojik ajanlardan Rituksimab için 12 ay, diğer etkin maddeler için 6 ay ve daha uzun süre ara veren hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.