Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme konusunda tescil edilmiş olan Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı sağlık tesislerince (Ek: RG- 18/06/2016- 29746/ 8 md. Yürürlük: 29/06/2016) ve EK-2/A-1 Listesinde yer alan (Değişik:RG-09/09/2017- 30175/8 md. Yürürlük: 20/09/2017) U1 (Ek:RG-08/06/2017-30090/ 3md. Yürürlük: 26/04/2017) ve U2   U1, U2 ile U4 kodlu sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır. (2) Palyatif bakım tedavisi yalnızca palyatif bakım yatağında yatan hastalara verilen hizmettir. (3) Palyatif bakım tedavisi vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucusunun tescil edilmiş palyatif bakım yatakları dışındaki herhangi bir yataktan bu hizmetleri göndermesi durumunda bu hizmet bedelleri Kurumca karşılanmaz. (4) Palyatif bakım tedavisi aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır. a)Beslenmesi fiziksel ve psikolojik/nörolojik nedenlerle bozulup enteral, parenteral beslenme desteğine ihtiyaç duyanlar,

b)Enfeksiyon, kas ve nörolojik hastalıklar nedeniyle solunumu bozulmuş olup, invaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon desteğine ihtiyacı olan hastalar, c)Enfekte yatak yarası açılan, ostomi bölgelerinde enfeksiyon, kaçak sorunları olan(trakeotomi, gastrostomi, ileostomi, kolostomi vs), kateteri olup tıkanan, kırılan, giriş yeri enfeksiyonu olan yada katetere bağlı fonksiyon bulguları bulunan (diyaliz kateteri, santral venöz kateteri, şant kateterleri, ağrı portu ve kateteri, perkütan plevral kateter, perkütan mesane kateteri) hastalarının tedavisi ve tıbbi sorunlarının giderilmesi, (5) Palyatif bakım tedavisi EK-2/C Listesindeki P560000 SUT kodundan günde en fazla 1(bir) kez faturalandırılır. (6) Palyatif bakım tedavisi altında tedavi gören hastaya EK-2/C Listesindeki işlemlerden herhangi birinin yapılması durumunda, EK-2/C Listesindeki işlem bedeli faturalandırılır ve 2.2.2.B-1(3) maddesinde belirtilen sürelerde palyatif bakım tedavisi adı altında herhangi bir bedel ödenmez. (Değişik: RG-05/07/2018-30469/ 5 md. Yürürlük: 05/07/2018) (7) Palyatif bakım tedavisinin faturalandırılmasında diğer SUT kuralları geçerlidir. (Ek:RG-09/09/2017- 30175/ 8 md. Yürürlük: 20/09/2017) Palyatif bakım tedavisine tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.    (7) Palyatif bakım tedavisine tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler (SUT’un (Değişik: RG- 28/12/2018- 30639/ 6 md. Yürürlük: 05/07/2018) 2.2.1.B-1 2.2.2.B-1 maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde sağlık hizmeti sunucularınca ayrıca faturalandırılan kan bileşenleri oranları ve SUT’un 2.4.4.H maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ilaçlar hariç) dahil olup ayrıca faturalandırılamaz. (Ek: RG- 25/03/2017- 30018/ 9 md. Yürürlük: 05/04/2017)