Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

4.1.10 Güvenlik ve endikasyon formu ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(Değişik: RG- 18/06/2016- 29746/ 9 md. Yürürlük: 25/06/2016)

4.1.10 - Güvenlik ve endikasyon formu ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar

(1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) bilimsel komisyonları tarafından herhangi bir ilaçla ilgili “Güvenlik ve Endikasyon Formu” geliştirilmiş ise ilgili ilacın geri ödenmesi için söz konusu formun doldurulması, gereken imzaların tamamlanması ve bir örneğinin reçeteye eklenmesi gerekmektedir.

(Mülga: RG- 04/09/2019- 30878/ 14 md. Yürürlük: 12/09/2019)

      4.1.10 - İlaç Güvenlik İzlem Formları ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar

       (1) İlaç Güvenlik İzlem Formları olan ilaçlar ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları, varsa rapor süreleri ve koşulları ile reçeteleme koşulları konusunda, SUT’ta bulunan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla (Değişik:RG-10/05/2018-30417/ 6 md. Yürürlük:18/05/2018) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)  Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulur.

(Mülga:RG- 10/05/2018- 30417/ 6 md. Yürürlük:18/05/2018)

(2) Güvenlik ve endikasyon formu olan ilaçlar ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları, varsa rapor süreleri ve koşulları ile reçeteleme koşulları konusunda, SUT’ta bulunan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla TİTCK’ca belirlenen kurallara uyulacaktır.