Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

3.1.4 Tanıya dayalı işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi ile faturalandırılan işlemlere dahil tıbbi malzemeler için de SUT ve eki listelerde belirtilen kurallar geçerlidir.

(2) Tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmayan tıbbi malzemeler;

           a)  (Ek: RG- 18/01/2016- 29597/ 7-a md. Yürürlük: 01/02/2016) Plak, çivi, vida, ankor,

b)  Kemik çimentosu,

c)  (Ek: RG- 24/12/2014- 29215/ 9 md. Yürürlük: 01/10/2014) Eksternal fiksatör setleri,

ç)  Her türlü eklem implantı,

d)  Omurga implantı,

e)  Kalp pili,

f)  Pace elektrodu,

g)  Koroner stentler,

ğ)  Kalp kapakları,

h)  İntraaortik balon, ventrikül destek cihazı,

ı)  Kapaklı kapaksız kondüit,

i)  Valf ringi,

j)

  Her türlü greft, shunt ve suni damar,

k)  Protezler,

l) Aterektomi cihazı,

m)  Çift yüzlü yamalar (meshler),

(Mülga: RG- 25/03/2017- 30018/ 14 md. Yürürlük: 05/04/2017)  

n)   İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler,

o)  SUT eki EK-2/C Listesi açıklama bölümünde tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmadığı belirtilen tıbbi malzemelerin,

(Ek: RG- 14/10/2014- 29145/ 2 md. Yürürlük: 14/10/2014)

ö) SUT eki EK-3/F-2 listesinde yer alan “Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Malzeme Seti”

 (Ek: RG- 18/02/2015- 29271/ 6 md. Yürürlük: 01/10/2014)

p) (Mülga:RG- 28/12/2018- 30639/ 9 md. Yürürlük: 15/01/2019)  SUT eki EK-3 Tıbbi Malzeme Listelerinde ayrıca faturalandırılabileceği belirtilen tıbbi malzemelerin,

SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) (Mülga: RG- 18/01/2016- 29597/ 7-b md. Yürürlük: 18/01/2016)  SUT eki listelerdeki işlemlerin açıklama bölümlerinde yer alan işlem puanına dahil olmadığı belirtilen tıbbi malzemelerle aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen tıbbi malzemeler de işlem kapsamı dışında değerlendirilir.