Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

4.2.41 Parenteral demir preparatları kullanım ilkeleri:

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) Parenteral demir preparatları aşağıda yer alan durumlarda bu durumların belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

a) İntestinal malabsorbsiyon sendromları

b) Kronik inflamatuvar bağırsak hastalıkları

c) Aktif GIS kanaması olan hastalar

ç) Hemodiyaliz hastaları

d) Total ve subtotal gastrektomili hastalar

e) Atrofik gastritli hastalar

f) Oral demir alımını tolere edemeyen hamileler

g) Demir eksikliği anemisi bulunan (saturasyon <%20 ve/veya ferritin <100 mcg/l) evre III, IV, V kronik böbrek hastaları

ğ) Periton diyaliz hastalarının anemisi

h) Postpartum dönemde gözlenen anemi,

ı) Cerrahi öncesi ve sonrası gözlenen anemi,

i) Kansere bağlı anemi,

j) KKY hastalarının anemisi,

k) Prediyaliz [hemodiyaliz ve periton diyaliz öncesi son dönem (evre V) KBY hastaları] hastalarının anemisi.