Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

1.4.2.C Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler (Mülga: RG- 30/04/2016- 29699/ 1 md. Yürürlük: 30/04/2016)  ve semt poliklinikleri

(Ek: RG- 07/10/2016-29850/ 2-b md. Yürürlük: 03/09/2016) ve semt poliklinikleri, üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, (Mülga: RG-07/10/2016- 29850/ 2-a md. Yürürlük: 18/10/2016) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri.