Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

4.2.14.C/3.ııı Dinutuksimab beta

1) Uluslararası Nöroblastom Risk Grup Evreleme Sistemi (INRGSS)’ne göre yüksek risk grubuna giren 1 yaş ve üzeri nöroblastom tanılı hastalarda idame tedavileri veya relaps/refrakter hastalık durumunda;

a) Konvansiyonel kemoterapide indüksiyon tedavi kürlerinin bitiminde (kemoterapi, cerrahi ve radyoterapi sonrası) tam remisyon veya çok iyi kısmı remisyon sağlandıktan sonra idame tedavisi amaçlı ve eş zamanlı olarak,

b) Otolog kök hücre sonrası tam remisyon veya çok iyi kısmı remisyon sağlandıktan sonra idame tedavisi amaçlı ve eş zamanlı olarak,

c) İlk tedavisi sonu (first-line tedavi) remisyon sağlandıktan sonra hastalığı tekrarlamış olanlarda (relaps hastalarda) farklı kemoterapi protokolü ile birlikte,

ç) İlk tanıdan itibaren rezistans gösteren ya da progresyon gösteren hastalarda [en az iki kür sonrası minimum parsiyel remisyon (%50-90) sağlanamayan olgularda] farklı kemoterapi protokolü ile birlikte,

yukarıdaki kriterlerden herhangi birinin bulunması durumunda kullanılması halinde,

2) Sadece üçüncü basamak sağlık kurumlarında kullanılması halinde,

3) Üçüncü basamak sağlık kurumlarında hazırlanacak en az bir çocuk onkoloji uzmanının imzası bulunan sağlık kurulu raporuna istinaden sadece çocuk hematoloji onkoloji ve/veya çocuk onkoloji uzman hekimi tarafından reçete edilmesi halinde,

bedelleri Kurumca karşılanır.