Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

3.3.19 Transbronşiyal iğne aspirasyonu iğnesi

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) Transbronşiyal iğne aspirasyonu iğnesi; a) Bronkojenik karsinom evrelemesinde, b) Peribronşial ve submukozal lezyonlarda, c) Periferik nodüller ve kitlelerde, ç) Endobronşiyal lezyonlarda, d) Sarkoidoz ve tüberkülozda, e) Tümörün submukozal yayılımının ayırt edilmesi, f) Mediastinal kitlelerin tanısında, kullanılması durumunda bedeli Kurumca karşılanır.