Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

3.3.15 Yapışıklık önleyiciler

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

3.3.15 - Yapışıklık önleyiciler (Mülga: RG- 01/10/2014- 29136/ 10-e md. Yürürlük: 01/10/2014)

(1) Birden fazla karın ameliyatı geçirmiş yapışıklığı olan hastalarda veya laparotomi sonrası tekrarlayan ileus atakları olan hastalarda kullanılması halinde, en az bir genel cerrahi (Ek:
RG-18/03/2014-28945/
17 md. Yürürlük: 18/03/2014) veya çocuk cerrahisi uzmanın yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.