Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

4.2.14.C/1 Özel düzenleme yapılan ilaçlar

(1) (Mülga: RG-21/03/2018- 30367/ 23-a md. Yürürlük: 01/04/2018) Bevacizumab, fotemustin,

(Mülga:RG- 10/05/2018- 30417/ 13-a md. Yürürlük:18/05/2018) gefinitib, interleukin-2, octreotid, lanreotid, (Mülga: RG- 30/08/2014- 29104/ 14-a md. Yürürlük: 06/09/2014)  setuksimab, streptozosin; tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında tüm uzman hekimlerce reçete edilir.