Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

2.6.3 Refakatçi giderleri

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

2.6.3 -  Refakatçi giderleri (Ek: RG-21/03/2018- 30367/ 9-a md. Yürürlük: 01/04/2018) (yol, gündelik)

(1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bir kişiyle sınırlı olmak üzere (Mülga: RG-26/11/2016- 29900/ 9 md.

Yürürlük: 07/12/2016) (18 yaşını doldurmamış çocuklar için refakatin tıbben lüzum görülmesi şartı aranmaz)  refakatçi giderlerinde; sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun, sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının elektronik ortamda veya SUT eki EK-2/F formunda belirtilmiş olması gerekmektedir. (Ek: RG- 21/03/2018- 30367/ 9-b md. Yürürlük: 01/04/2018) %40 ve üzeri engelli kişilerde, organ, doku, kök hücre nakli, uzuv replantasyonu tedavilerinde ve (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/9 md.Yürürlük:07/12/2016) 18 yaşını doldurmamış çocuklar için bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçi giderlerinin ödenmesinde yukarıda belirtilen koşullar aranmaz. (2) Kişilerin yatarak tedavileri sırasında hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine; ilgili sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenen refakatçi kalındığına dair belgeye istinaden, hastanın yanında kalan refakatçisinin yatak ve yemek giderleri, sağlık hizmeti sunucusunca Kuruma fatura edilmesi halinde SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “refakat” puanı esas alınarak karşılanır, ayrıca bu günler için ilgililere gündelik ödenmez.Günübirlik tedavilerde SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “refakat” kodu faturalandırılamaz. (3) Hastanın yoğun bakım ünitesindeki yatarak tedavi süresi ile sınırlı olmak üzere sağlık hizmeti sunucusunda kalınmayan her gün için refakatçisine gündelik ödenir.