Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

2.4.1.A Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde SUT eki EK-2/Ç Listesi uygulanacaktır. Protez tedavilerinde ayrıca döküm ve işçilik ücreti ödenmez. Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm ve işçilik ücretleri dâhil olduğundan sağlık kurum veya kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup hastalar tarafından temin edilmesi halinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilir. Bu listede yer alan  (Mülga: RG- 09/09/2017- 30175/ 3-a md. Yürürlük: 05/07/2017) işlemler, (Ek: RG- 18/01/2016- 29597/ 3 md. Yürürlük: 01/01/2016) 401.051, 401.060, 401.070, 401.080, 401.090, 401.100, 401.110, 401.120, 401.130, 401.135, 401.150 (Ek: RG-11/08/2021-31565/2 md. Yürürlük:01/06/2021), 401.170 işlem kodları (Mülga: RG- 09/09/2017- 30175/ 3-a md. Yürürlük: 05/07/2017) ve

vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri tarafından SUT eki EK-2/Ç Listesindeki puanlara (Değişik: RG- 18/01/2016- 29597/ 3 md. Yürürlük: 01/01/2016) %10  (Değişik: RG-05/07/2018-30469/ 2 md. Yürürlük: 05/07/2018) %30 %50  oranında ilave edilerek faturalandırılır. (Mülga: RG- 18/01/2016- 29597/ 3 md. Yürürlük: 01/01 /2016) Bu oran, SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” başlıklı bölümde yer alan ortodontik tedavi işlemlerinde %20 olarak uygulanır.