Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

1.9.3 İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) (Değişik: RG- 12/11/2013- 28819/ 1 md. Yürürlük: 12/11/2013) (Değişik:RG-01/08/2013-28725/1 md. Yürürlük: 01/08/2013) Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç)  hiçbir ilave ücret alınamaz.       Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz.(Ek: RG- 30/08/2014- 29104/ 1 md. Yürürlük: 30/08/2014) Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (Mülga: RG- 14/07/2016- 29770/ 1-a md. Yürürlük: 13/07/2016)  (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki (Değişik: RG- 18/02/2017- 29983/ 3 md. Yürürlük: 01/03/2017) 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi işlemi (Değişik: RG- 09/09/2017- 30175/ 2 md. Yürürlük:  09/09/2017) Koklear işitsel implant işlemleri için ilave ücret alınabilir. (Değişik: RG- 18/06/2016- 29746/ 2 md. Yürürlük: 01/06/2016) Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve (Mülga: RG- 14/07/2016- 29770/ 1-a md. Yürürlük: 13/07/2016)  (vakıf üniversiteleri hariç) kardiyovasküler (Mülga: RG- 14/07/2016- 29770/ 1-b md. Yürürlük: 25/07/2016)   cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir. a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, b) Yoğun bakım hizmetleri, c) Yanık tedavisi hizmetleri, ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, g) Hemodiyaliz tedavileri, (Değişik: RG- 25/07/2014- 29071/ 3 md. Yürürlük:  25/07/2014) ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) ğ) Kardiyovasküler

(Mülga: RG- 14/07/2016- 29770/ 1-b md. Yürürlük: 25/07/2016) cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) (Ek: RG- 12/11/2013- 28819/ 1 md. Yürürlük: 12/11/2013) h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki (Değişik: RG- 18/02/2017- 29983/ 4 md. Yürürlük: 01/03/2017) 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi (Değişik: RG- 09/09/2017- 30175/ 2 md. Yürürlük: 09/09/2017)  Koklear işitsel implant işlemlerinden (Mülga:RG- 05/07/2018-30469/ 1-a md. Yürürlük: 05/07/2018) (Ek: RG- 25/03/2017- 30018/ 4 md. Yürürlük: 05/04/2017) ı) SUT eki EK-2/C Listesindeki P551120, P615895, P615991 ve P703365 kodlu işlemler, (Mülga:RG- 05/07/2018-30469/ 1-a md. Yürürlük: 05/07/2018) (Ek: RG- 08/06/2017- 30090/ 1 md. Yürürlük: 26/04/ 2017) i) SUT eki EK-2/C Listesindeki P560000 kodlu işlem (Değişik: RG-09/04/2020-31094/ 2 md. Yürürlük: 09/04/2020) (Ek: RG-05/07/2018-30469/ 1-b md. Yürürlük: 05/07/2018) j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden, j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler, (Ek: RG- 09/04/2020-31094/ 2 md. Yürürlük: 09/04/2020) k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri, ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden.