Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

4.1.1/12 Ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

(Ek: RG- 07/10/2016- 29850/ 12 md. Yürürlük: 15/10/2016)

(Mülga: RG- 04/09/2019- 30878/ 11-b md. Yürürlük: 12/09/2019)

(12) Ödeme kapsamındaki aynı etkin maddeyi içeren ilaçlar ile aynı endikasyonda birbirlerinin yerine kullanılabilecek ilaçların birlikte kullanılmamasına yönelik düzenlemeler Kurum tarafından belirlenir.