Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

3.3.9 Ortopedi ve travmatoloji branşı ile ilgili ameliyatlarda kullanılan bazı tıbbi malzemelerin ödemeye esas teşkil edecek usul ve esasları

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

 (Değişik: RG- 30/08/2014- 29104/ 8-ç md. Yürürlük: 30/08/2014)

 (Değişik: RG-18/03/2014-28945/16 md. Yürürlük: 01/04/2014)

(1) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde Kurumca karşılanacaktır.

a) Taze donmuş (fresh frozen) allogreft,

b) Tümör rezeksiyon protezi,

c) Menteşeli diz protezi,

ç) Kişiye özel tasa rımlı protezler,

d) Uzaysal eksternal fiksatörler.

(2) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması ve Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla Kurumca karşılanacaktır.

a) Bilgisayarlı eksternal fiksatör,

b) Bilgisayarlı destekli intramedüller uygulamalar,

c) Kişiye özel üretilen tümör protezleri,

ç) Tümör dışı endikasyonlarda kullanılan tümör rezeksiyon protezleri,

d) (Mülga: RG-04/05/2013-28637/ 7 md. Yürürlük:01/05/2013)  Torakolumbar posterior non invasive in situ growing manyetik rod,

e) Menisküs allogreftleri.

 (1) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde bedeli Kurumca karşılanacaktır.

a) Taze donmuş (fresh frozen) allogreft,

b) Tümör rezeksiyon protezi,

c) Menteşeli diz protezi,

ç) Raylı sistem modülasyon sağlayan tek planlı eksternal fiksatörler,

d) Çok eksenli eksternal fiksatörler,

e) Teleskopik çiviler.

f) (EK:RG- 25/07/2014-29071 / 18-c md. Yürürlük: 01/08/2014) Proksimal femur başlı/başsız ile femoral baş allogreftler,

g) Tendon allogreftleri,

ğ) Kortikal şaft allogreftler,

h) Sinüs tarsi vidası,

       (2) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması ve Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedeli Kurumca karşılanacaktır.

a) Bilgisayar destekli/Uzaysal eksternal fiksatörler,

b) Bilgisayar destekli intramedüller uygulamalar,

c) Kişiye özel tasarımlı üretilen protezler,

ç) Tümör dışı endikasyonlarda kullanılan tümör rezeksiyon protezleri,

(EK:RG- 25/07/2014-29071 / 18-ç md. Yürürlük: 01/08/2014) interkalar segmentler ve artrodez aparatları,

d) Menisküs allogreftleri.

e) (EK:RG- 25/07/2014-29071 / 18-ç md. Yürürlük: 01/08/2014) Manyetik/Mekanik olarak uzatılabilen tümör rezeksiyon protezleri,

f) Sentetik menisküs implantları,

g) Kıkırdak hücre kültürleri,

ğ) Hücresiz Kıkırdak Matriksleri,

h) Absorbe olabilir omuz balon spacer

(1) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde bedeli Kurumca karşılanacaktır.

a) Taze donmuş (fresh frozen) allogreft,

b) Tümör rezeksiyon protezi,

c) Menteşeli diz protezi,

ç) (Mülga: RG- 01/10/2014- 29136/ 10-c md. Yürürlük: 01/10/2014 )  Çok eksenli eksternal fiksatörler,

d) Teleskopik çiviler.

e) Proksimal femur başlı/başsız ile femoral baş allogreftler,

f) Tendon allogreftleri,

g) Kortikal şaft allogreftler,

ğ) Sinüs tarsi vidası,

h) Bilgisayar destekli/Uzaysal eksternal fiksatörler,

ı) Bilgisayar destekli intramedüller uygulamalar,

i) Sentetik menisküs implantları,

j) Hücresiz Kıkırdak Matriksleri,

           k) Hücresiz Menisküs İmplantları,

l) Absorbe olabilir omuz balon spacer,

           m) Rijid olabilen intramedüler elastik çiviler,

           n) Uzatma yapabilen intramedüler çiviler motorlu/manyetik.

            (Ek: RG- 01/10/2014- 29136/ 10-c md. Yürürlük: 01/10/2014)

            o) Yüzey yenileme implantları

             (Ek: RG- 18/02/2015- 29271/ 9 md. Yürürlük: 01/03/2015)

             ö) (Mülga: RG- 05/08/2015- 29436/ 7 md. Yürürlük: 05/08 /2015) Total parmak protezi

          (2) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (Ek: RG- 01/10/2014-29136/ 10-ç md. Yürürlük: 01/10/2014) (eğitim verme yetkisi olan klinik)  uygulanması ve Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedeli Kurumca karşılanacaktır.

a) Kişiye özel tasarımlı üretilen protezler,

b) Tümör dışı endikasyonlarda kullanılan tümör rezeksiyon protezleri, interkalar segmentler ve artrodez aparatları,

c) (Mülga: RG- 01/10/2014- 29136/ 10-ç md. Yürürlük: 01/10/2014 ) Menisküs allogreftleri,

ç) Manyetik/Mekanik olarak uzatılabilen tümör rezeksiyon protezleri,

d) Kıkırdak hücre kültürleri.